องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประการการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ รถกู้ชีพ ทะเบียน นข ๑๙๙๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกและป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตราประทับบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาสาตร์หรือการแพทย์ใช้สำหรับ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในโครงการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อบัตรเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file เปิดเภยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายที่ 1บ้านโพนเพ็ก เชื่อมหมู่ที่ 5บ้านเหล่าบะดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๙๔๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 20 (ทั้งหมด 363 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89