องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 816
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายที่1 บ้านโพนเพ็ก เชื่อมหมู่ที่5 บ้านเหล่าบะดา กว้าง 5เมตรยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างต่อเติมและปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพต ๖๕๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ ซื้อป้ายไฟศูนย์กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ ๒ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ แห่งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อป้ายจัดตั้ง รพ.สนาม แห่งที่ ๒ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญเครื่องพ่นหมอกควันหมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0004 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 20 (ทั้งหมด 325 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์