องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 2
เดือนนี้ 4,474
เดือนที่แล้ว 7,851
ทั้งหมด 35,035

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านแมด ไป หมู่ ๑๑ บ้านโพนบก
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๓๗๙ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั๊มลมสายพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโนนอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ น้ำยาพ่นหมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และ (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ ซี.ซี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อป้ายไวนิล สถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID ๑๙) ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ข้อสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 20 (ทั้งหมด 260 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์