องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 815
folder งานบริหารงานบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองการศึกษา ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file การมอบอำนาจหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์