องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

โพนบก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โพนสวรรค์ นครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder ประกาศการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 และ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 และ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 91
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,966
ทั้งหมด 217,918