องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

account_box สำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา พันธ์จี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาววนิดา พันธ์จี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนงานทั่วไป
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4