องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 40
เมื่อวาน 84
เดือนนี้ 2,848
เดือนที่แล้ว 5,085
ทั้งหมด 20,269

account_box สมาชิกสภา

นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
เลขานุการสภา
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
เลขานุการสภา
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
ส.อบต.หมู่ 5
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
ส.อบต.หมู่ 5
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 7
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายเสนอ สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 8
นายเสนอ สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 8
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์