องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา
นายขุนศรี ขยัน
ประธานสภา
โทร : 0986413748
นายสมพร แข็งแรง
รองประธานสภา
โทร : 0858302594
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
เลขานุการสภา
โทร : 0631046131
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 0887818523
นายณรงค์ศักดิ์ ผันสำลี
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 0834567524
นายตั้ง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 0934352353
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 0832846224
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 0879394093
นายวิชัย การุญ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 0930121309
นายสฤษดิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 0845128950
นายปรมินทร์ วงค์พันธ์
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 0989848849