องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 779
account_box สมาชิกสภา
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
โทร : 080-6682549
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
โทร : 080-6682549
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
โทร : 082-8157719
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
โทร : 082-8157719
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
เลขานุการสภา
โทร : 081-2626646
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
เลขานุการสภา

โทร : 081-2626646
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 085-6839811
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1

โทร : 085-6839811
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 085-0124929
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1

โทร : 085-0124929
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 085-0035272
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2

โทร : 085-0035272
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 081-5926056
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3

โทร : 081-5926056
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 093-0823769
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3

โทร : 093-0823769
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 081-6624673
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4

โทร : 081-6624673
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 093-4135067
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5

โทร : 093-4135067
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 093-0823786
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6

โทร : 093-0823786
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 084-7923255
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6

โทร : 084-7923255
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 083-2846224
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7

โทร : 083-2846224
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 084-8965623
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8

โทร : 084-8965623
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต หมู่ 8
โทร : 093-4549549
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต หมู่ 8

โทร : 093-4549549
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 092-5405455
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9

โทร : 092-5405455
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 081-6012701
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9

โทร : 081-6012701
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 082-1231223
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10

โทร : 082-1231223
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 085-7465471
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10

โทร : 085-7465471
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 087-6349068
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11

โทร : 087-6349068
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 081-6706124
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11

โทร : 081-6706124
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์