องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 790
account_box คณะผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 093-4849439
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 093-4849439
นายบัวลา ตะวะนะ
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 097-3200205
นายบัวลา ตะวะนะ
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 097-3200205
นางพิณ ศรีโพนทอง
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 084-4056836
นางพิณ ศรีโพนทอง
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 084-4056836
นายวิลัย ขันจันทร์
เลขานุการนายก อบต.โพนบก
โทร : 098-1696069
นายวิลัย ขันจันทร์
เลขานุการนายก อบต.โพนบก
โทร : 098-1696069
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์