องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 96
เดือนนี้ 2,860
เดือนที่แล้ว 5,097
ทั้งหมด 20,281

account_box หัวหน้าส่วนราชการ

นายปฏิทิน ศรีประสงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์