องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

โพนบก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โพนสวรรค์ นครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... [4 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567) [27 พฤศจิกายน 2566]
วันพฤหัสบดีที่ 23/11/2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกร่วมกิจกรรมแห่กฐินสามัคคีหมู่ที่ 2 บ้านโพนบกร่วมกับผู้นำชุมชนพนักงานเจ้าหน้าและประชาชนในชุมชน [24 พฤศจิกายน 2566]
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 25566 นายวาสนา ตะวะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ... [20 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดกิจกรรมพัฒนาดูแลความสะอาดส้วมในหน่วยงานเนื่องใน “วันส้วมโลก” เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของห้องส้วมทุกประเภทให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย... [17 พฤศจิกายน 2566]
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวชิระ โชติรสเศรณี นายอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก , พนักงาน , เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าส่วนราชการ , และจิตอาสาในชุมชนตำบลโพนบก ... [15 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดรอบสำนักงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม [18 ตุลาคม 2566]
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 [3 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ชุมชนและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก [26 กรกฎาคม 2566]
การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [28 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 64 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 95
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,966
ทั้งหมด 217,918