ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายที่ ๑บ้านโพนเพ็ก เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าบะดา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยวิธีวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : Nv3IuEdMon30850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้