ชื่อเรื่อง : เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อบัตรเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
ชื่อไฟล์ : FkFXyxNThu22815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้