ชื่อเรื่อง : เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ จำนวน ๔๘ คน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )

ชื่อไฟล์ : Da16T9nWed32941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้